Verenigingsnieuws?

Roei! biedt 'nieuws met een lange adem': het blad verschijnt eens in de twee maanden, dus aan heet-van-de-naald nieuws doen we niet echt.

 We krijgen met enige regelmaat de vraag of we een bericht van een vereniging willen plaatsen. Dat gaan we in de tweede jaargang proberen. Berichten die in principe voor alle roeiers interessant zijn, die komen in aanmerking. Aankondigingen van wedstrijden vallen daar niet onder; vraag daarvoor naar het speciale advertentietarief.

Heb je zoiets te melden, stuur het naar redactie@roeiblad.nl. We geven altijd antwoord, misschien een 'njet', misschien een 'yes!'.