Kikarow: drie nullen

In de advertentie van Kikarow in het decembernummer staat in het bankrekeningnummer een nul te weinig. Het juiste rekeningnummer van Kikarow is NL69 INGB 000 439 6855.