Syncopated rowing

In Roei! 34 schrijven we over de mediahype over asynchroon roeien naar aanleiding van het proefschrift van Laura Cuijpers. In ons decembernummer komt Laura uitgebreid aan het woord.
Dit filmpje uit 1929 is een leuk voorbeeld van asynchroon roeien.