Brrr...

Roei! 35, pagina 51

In het decembernummer van Roei! vertellen we hoe Pieter Tabak van de Asser Roeiclub zelf heeft willen ervaren hoe het is om een poos in het koude winterwater te liggen, bijvoorbeeld na met de boot te zijn omgeslagen.
Bekijk zijn filmpje hier: